Žofínský prales

        Žofínský prales je společně s nedalekým pralesem Hojná Voda pravděpodobně nejstarší přírodní rezervací v Evropě. Rezervace byla vyhlášena již v r. 1838 hrabětem Jiřím Buquoyem,který své rozhodnutí takto odůvodnil:“…rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení…“ Žofínský prales představuje zachovalou horskou bučinu s příměsí jasanu smrku a jedle ve stáří přes 300 let v průměrné výši nad 50 m.

        Největší strom „Žofínská královna jedlí“ byla zlomena větrem 6.1.1975 ve výši 4 m nad zemí a při pádu rozlomena na 4 kusy. Celková výše byla naměřena 51 m, stáří 425 let.

        Žofínský prales představuje jednu z nejhodnotnějších lesních rezervací v České republice a vzhledem  ke snaze o maximální zachování původního stavu  není přístupný veřejnosti. Leží 4 km východně od Pohorské Vsi.