Prales Honá Voda

        Tato přírodní památka leží v jižních Čechách, v oblasti Novohradských hor na úpatí hory Vysoká (1034 m). Byl založen stejně jako Žofínský prales v roce 1838 hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem. Spolu se Žofínským pralesem patří mezi nejstarší rezervace ve střední Evropě. Je zapsán na seznamu UNESCO.
        Rozlohou má pouhých 8,5 ha. Skládá se z pozůstatků přirozených smíšených lesních porostů, kde převažují přestárlé jedle, buku, smrku a javoru klenu. Prales byl poškozen během první i druhé světové války.
        Veřejnosti přístupný. Okolo pralesa vede naučná stezka. Prales Hojná Voda je vzdálen cca 4 km od obce Hojná Voda.