Dobrá Voda

        Městečko vzniklo počátkem 18.století při prameni, u něhož se předpokládaly léčivé účinky. Lázeňské městečko brzy svým významem zastínilo sousední lázně v Hojné Vodě. U pramene byl v letech 1708 – 1715  vystavěn z podnětu Karla Alberta Buquoye na místě dřívější kapličky mohutný barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, který se záhy stal vyhledávaným poutním místem. Kostel představuje charakteristickou dominantu celého Novohradska a je vidět z veliké dálky. V interiéru zaujme bohatá zlacená řezbářská výzdoba. Pod terasou kostela je ve výklenku sousoší Piety a před ním vývěr pramene, z něhož dodnes tryská velmi chutná voda, kterou si jezdí načepovat i obyvatelé z širokého okolí. V posledních letech se obnovila tradice poutí, kterých se zúčastňují nejen naši, ale i rakouští věřící. Proti kostelu stojí bývalá fara z r. 1719, která dnes slouží jako charitní domov řádových sester.

        Z terasy kostela i z jiných míst v Dobré Vodě jsou nádherné výhledy do oblasti Novohradského podhůří a Třeboňské pánve. Za dobrého počasí jsou vidět i vzdálené hřbety Českomoravské vrchoviny.