Pohoří na Šumavě

        Bylo jedním z významných center Novohradských hor. Koncem 17. stol. zde byla založena sklářská huť, klem níž vzniklo městečko Pohoří. Stával zde pivovar, lihovar a železný hamr. Ačkoliv sklárna časem zanikla, udržela se zde malba tzv. obrázků pod sklo („Hinterglasmalerei“), která se rozšířila až do sousedního dolnorakouského Sandlu. Tyto obrázky s náboženskými motivy se prodávaly nejen v širokém okolí, ale i za hranicemi tehdejšího Rakouska (např. v Rusku). Pohoří existovalo až do počátku 70.let 20. století. V té době bylo při dalším rozšíření hraničního pásma zcela vysídleno. Dodnes se zachoval barokní kostel Panny Marie postavený na místě dřívější kaple r.1783, v současnosti je v dezolátním stavu. V okolí se nachází zničený hřbitov a rozvaliny několika stavení. Jako memento tu stojí pomník padlým z 1. svět. války s nápisem „Nie wieder krieg!“ (Již nikdy válku!).