Horní Stropnice

        Původně malá osada na okraji neosídleného pohraničního hvozdu pochází ze 13. stol. Zde zaujme především kostel sv. Mikuláše,jehož románské jádro (hranolová věž a loď) založili Rožmberkové ve 13. století, poč. 16. století přestavěn pozdně goticky (síťová klenba). Na náměstí stojí mariánský sloup  z 18. stol. s pískovcovými sochami sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Floriána.