Cuknštejn

        Tvrz byla vystavěna Vilémem Pouzarem z Michnic v letech 1488-1491 a představuje jednu z nejlépe zachovaných pozdně gotických tvrzí pravidelného typu. Stavba byla chráněná příkopem, na bráně jsou známky po padacím mostě, opevnění zvyšovala silná šestihranná věž. Dvůr nese stavební znaky doby vladislavské s okénky a pavlačemi. Stavba ukazuje přechod mezi tvrzí, hradem a pozdějším renesančním zámkem.