Terčino údolí

        Hojně navštěvovaným místem je také přírodně krajinářský park, o rozloze 138,3 ha (původně jen 68,8 ha). Roku 1949 byl vyhlášený národní přírodní památkou (NPP). Původně byl tento park založený jako šlechtický park, zřejmě roku 1756 J. N. Buquoyem, na podnět hraběnky Terezie (odtud též Tereziino údolí, pův. Krásné) v údolí řeky Stropnice. Osázen je značným množstvím cizokrajných dřevin. Dodnes zde dále můžeme obdivovat vstupní bránu z r. 1797, empírový lázeňský dům Tereziiny lázně (tzv. Tereziiny Lázničky) z let 1788 - 1797, klasicistní tzv. Modrý dům z r. 1803 (poškozen povodní v r. 1936) a dnes pouze zřícenin, Švýcarský dům, zachovalý a upravený hamerský mlýn z 18. století, tvrz Cuknštejn, rybníky (Gabrielin, Dámský), 500 let starý památný dub a především pak umělý vodopád z roku 1817 napájený náhonem z říčky Stropnice.

        Park obsahuje řadu zajímavých cizokrajných dřevin, jakož i vzácné bylinné druhy, což bylo důvodem k vyhlášení státní přírodní rezervace „Terčino údolí“.

        Vše spojuje 5 km dlouhá okružní naučná stezka. V současném obnoveném stavu vás s přírodou i historií Terčina údolí je možnost seznámí na dvanácti moderně koncipovaných informačních panelech.