Nové Hrady

        Město se připomíná již r. 1279 jako osada s hradem střežící Vitorazskou stezku. Tvářnost města výrazně ovlivnili především Rožmberkové a po nich Buquoyové, za jejichžpanování bylo město významným centrem celého panství. Z historických památek upoutá především Starý hrad na jihozápadním okraji města poblíž náměstí. Původní stavba pochází z 13. stol., ale její gotický ráz byl zčásti pozměněn pozdějšími úpravami ze 17. a 18. století. Hrad má zachované opevnění s branou a baštami a dodnes působí velmi majestátním dojmem. Jeho ponuré prostředí se stalo živnou půdou pro řadu pověstí, např. o černém rytíři, který se zjevoval v pravé poledne, nebo o zakletých mniších, kteří se objevovali v tzv. červené věži.

Na náměstí je barokní budova zvaná Rezidence – velké šlechtické sídlo se dvěma dvory zaujímající celou východní stranu náměstí. Vystavěná byla za Rožmberků a v 18. stol. přestavěna a podstatně upravena Buquoy. Poblíž náměstí stojí pozdně gotický farní a klášterní kostel sv. Petra a Pavla postavený v 16. stol. na místě dřívějšího kostela zničeného požárem. S kostelem souvisí barokní klášter Servitů z let 1679-1685  a zrušený r.1785 za josefínských reforem.

        Mimo původní opevnění severovýchodně od městského jádra stojí tzv. Nový zámek s nádherným parkem. Trojkřídlý empírová budova byla postavena v letech 1801-1819, dnes je sídlem střední zemědělské školy.

Na novohradském hřbitově je novogotická hrobka hraběcího rodu Buquoyů, tympanon nad portálem zdobí mozaika od Maxe Švabinského.

        Z dalších zajímavostí Nových Hradů lze uvést především původně renesanční radnici z pol. 16. století, v 18. století barokně přestavěnou, městské domy s barokními a renesančními prvky a zbytky městského opevnění ze 14. století.