Pohorská Ves

        Vznikla v 18. stol. a byla pojmenována podle hraběnky Terezie, manželky Jana Buquoye (dříve Terčí Ves). R. 1787 zde byl postaven barokní kostel sv. Linharta, který je dnes bohužel v dezolátním stavu. S kostely zasvěcenými sv. Linhartu se můžeme častěji setkat v oblasti Šumavy jak na české, tak bavorské straně. V tomto kraji jej lidé ctili jako patrona pastýřů a chovu dobytka, dokonce mu v  kostele obětovali figurky, které znázorňovaly dobytek.