Žumberk

        Zvláštní a ojedinělý útvar opevněné vesnice v jižních Čechách. Žumberk byl založen jako gotická tvrz kolem r. 1250,která byla sídlem nižší české šlechty. Jeho tvář podstatně ovlivnil především rod Pouzarů z Michnic, za jejichž panování prošla tvrz renesančními úpravami. Jindřicha Pouzara dodnes připomíná náhrobní deska a obraz v místním kostele sv. Jana Křtitele. Z historických pramenů se můžeme dočíst, že šlo o velice vzdělaného člověka, který zastával ve své době řadu důležitých funkcí, byl hejtmanem Bechyňského kraje a rádcem Viléma z Rožmberka. Záhy po smrti Jindřicha Pouzara přechází tvrz v držení Petra Voka z Rožmberka, jenž jej za symbolickou cenu 1000 kop grošů předal svému sekretáři Theobaldu Hockovi ze Zweibrucku a jeho strýci Janovi. Ti však byli obviněni ze zfalšování císařského majestátu a přišli o veškerý majetek. Po bělohorské porážce se Žumberka zmocnili Buquoyové a připojili jej k novohradskému panství. Tím ztratil svůj původní význam a stal se malým zámkem pro občasný pobyt buquoyské vrchnosti.

        Kolem tvrze se dochovala část opevnění se šesti válcovitými baštami, z nichž se dochovalo pět. Dnes je tvrz využívána jako muzeum lidového malovaného nábytku 18. a 19. století z typických národopisných oblastí jižních Čech.

        Návštěvu lze každému jen doporučit.